Osmitýdenní kurz mindfulness RMT 2023 (Robert Kučera)

Týdenní setkání: Vždy ve čtvrtek od 2. 2. do 23. 3. 2023, 18:30 – 20:30
Víkendové setkání: Sobota 11. 3. 2023 9:00 – 16:00
Kde: Just-Home (Šrobárova 2195/13, Vinohrady, 130 00 Praha 3)

Chcete se naučit lépe zvládat stres, získat větší nadhled v mezilidských vztazích, nebo zlepšit své komunikační dovednosti? Zveme Vás na účast v 8-týdenním programu Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Program je navržen tak, aby Vám pomohl stát se sebevědomějším, stabilnějším a pozornějším člověkem ve společnosti. Vědecký výzkum prokázal, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres, zlepšit psychickou odolnost a také rozvinout pozornost, empatii a komunikačních dovednosti (více informací níže). Kurz bude pod vedením Roberta Kučery, který je jedním z prvních úspěšných absolventů lektorského kurzu RMT. Skupina je omezena na 14 lidí.

Registrovat se můžete skrze rezervační systém Mindfulness Clubu zde: 

S KÝM?

ROBERT KUČERA 
Robert Kučera se studiem seberozvoje intenzivně zabývá uz přes deset let. Krome rozmanitých kurzů absolvoval také dva pobyty ve tmě a úspěšně zakončil roční výcvik pro lektory programu Relational Mindfulness Training (RMT). Působí také jako profesionální moderátor a je mistrem Evropy ve Freestyle Yoyu. Mezi jeho oblíbené oblasti patří Vztahy, Vděčnost a Laskavost.

CO SI Z KURZU ODNESETE?

  • Osvojíte si techniky, které Vám pomohou lépe psychicky zvládat každodenní situace.
  • Naučíte se pracovat se stresem a vlastními emocemi a to především v momentech, kdy komunikujete nebo spolupracujete s druhými lidmi (např. během náročného jednání, pohovoru, zkoušky, spolupráci na důležitém projektu, apod.)
  • Naučíte se lépe odhadnout ostatní lidí a poznat druzí potřebují.
  • Pokud jste spíše introvertní typ, účast v RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Pokud se považujete za extroverta, účast v programu Vám pomůže lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.
  • Zlepšíte také Vaše komunikační dovednosti, rozvinete schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu.
  • Bude také hodně prostoru pro diskuse ve skupině. Zaměříme se mimo jiné na to, jak úspěšně zavést praxi všímavosti do svého života a maximálně využít její potenciál.
  • Naučíte se relaxovat i v časové tísni.
 

O ČEM TO BUDE?

Relational Mindfulness Training (RMT) 
Osmitýdenní kurz Osmitýdenní kurz Relational Mindfulness Training (RMT) se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v mezilidských vztazích a v komunikaci. Oproti klasickým programům všímavosti je RMT více interaktivní a tím pádem praktičtější pro běžné životní situace. Všímavost rozvíjíme především pomocí řízeného dialogu ve dvojicích a učíme se lépe naslouchat ostatním a vyjadřovat své aktuální myšlenky, pocity i potřeby. Důležitou součástí programu je také řada klasických individuálních cvičení a meditací. Obdržíte tedy komplexní základ v oblasti mindfulness.

JAKÝ JE PROGRAMU KURZU?

Program zahrnuje 8 týdenních setkání (8 x 2h) a jeden celodenní seminář (6 h). Každá hodina je zaměřena na představení nové metody, kterou pak budete moci za pomocí doprovodných nahrávek i instrukcí ihned zavést do svého každodenního režimu. Na začátku výcviku také obdržíte pracovní skripta. Po úspěšném absolventi výcviku obdržíte certifikát o absolvování. 

1. týden: Úvod do mindfulness a RMT: Co je individuální mindfulness a co je mindfulness ve vztazích? Jak spolu souvisí? Jak mohu využít druhé lidi k rozvoji své všímavosti? Jak lépe naslouchat druhým lidem? 

2. týden: Tělo, Rekapitulace & Vděčnost: Jak mohu účinně zvládat stres a rozvinout svůj nadhled v každodenních situacích? 

3. týden: Přátelství k sobě: Jak se mohu efektivně poučit ze svých neúspěchů? Jak se mohu sám/a sobě stát větším přítelem? Jak překonat svého vnitřního kritika? 

4. týden: Přátelství k druhým: Jak lépe porozumět druhým lidem? Jak se účinně vyrovnat s nepříjemnými lidmi? Jak rozvinout zdravou míru empatie? 

5. týden: Překonávání napětí ve společnosti: Jak se cítit více uvolněně a svobodně v přítomnosti druhých lidí? Jak lépe zvládat situace, kdy se v přítomnosti druhých cítíme nesvobodně? 

6. týden: Uvědomění silných & slabých stránek: Jak rozvinout zdravé sebevědomí? Jak využít své slabiny k růstu? Jak zlepšit své prezentační dovednosti? 

7. týden: Rozvoj blízkosti: Jak lépe pochopit situaci druhých lidí? Jak více rozvinout svoji empatii? Jak se lépe cítit ve společnosti? 

8. Týden: Jak pokračovat s mindfulness dál: Jak udržet praxi mindfulness živou ve svém životě? Jak se připravit na nenáročně životní situace?

+ Celodenní seminář (obvykle v 6. nebo 7. týdnu): Opakování cvičení + pokročilá praxe ve skupině

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pro úplné začátečníky: Pro účast v kurzu není nutná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditacemi. Na kurzu si osvojíte nezbytné základy pro to, abyste se mohli mindfulnes začít věnovat. 

Pro pokročilejší meditující nebo absolventy základních kurzů (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a skupině.  Díky podpoře ze strany lektora i skupiny zjistíte, že udělat pokrok v tomto směru je poměrně snadné. 

Pro lidi, kteří intenzivně pracují nebo komunikují týmech: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit, či předcházet konfliktům v týmu. 

Pro lidi s psychoterapeutickým vzděláním: RMT dynamicky založený program, základem naší praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde klademe hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší  individuální i skupinové terapii.

VÝZKUM  V OBLASTI RMT

Relational Mindfulness Training (RMT) byl vytvořen v roce 2015 a 2016 na Vysoké Škole Ekonomické v Praze Markem Vichem a Janem Burianem. 

Výsledky dvou realizovaných studií na Katedře psychologie VŠE v Praze ukazují, že účast v RMT pomáhá výrazně snížit stres a vede ke zlepšení všímavosti, empatie, vnímaného štěstí, leadershipu a schopnosti psychicky se vypořádávat s náročnými situacemi. První ze studií vyšla v červnu roku 2018 ve vědeckém časopise Československá Psychologie (Vich & Lukeš 2018). Druhá studie je momentálně v procesu dokončování (Vich, Lukeš & Burian 2018). 

První studii si můžete prohlédnout či stáhnout zde

Pokud chcete vědět více o výzkumu RMT, podívejte se na záznam z prezentace studie na European Congress of Psychology 2017 v Amsterdamu. 

RMT je v současné době ve svém oboru světovou raritou a potenciální zájemce si získává i v zahraničí. V květnu 2018 například Marek Vich vedl workshopy na National University of Ireland v Galwayi. 

Ačkoliv je praxe RMT postavena především na práci s malých skupinkách max 16 lidí, principy tohoto programu lze využít i s většími skupinami. Zde je ukázka krátkého workshopu pro cca 200 lidí.