MINDFULNESS

Studiem různých oblastí seberozvoje se intenzivně zabývám již přes deset let. Kromě rozmanitých kurzů jsem byl také na dvou pobytech ve tmě. Mezi prvními jsem zakončil roční výcvik pro lektory programu Relational Mindfulness Training (RMT). Mimo jiné mám za sebou kurzy RMT, RMT Advanced a MBSR.

Aktivně se podílím na spolutvoření v rámci Mindfulness Clubu nejen skrze přispívání lektorským vedením u menších kurzů, ale i spoluorganizováním větších konferencích. 

Mezi moje oblíbené oblasti patří Vztahy, Vděčnost a Laskavost.

Aktuálně se můžeme společně potkat na těchto akcích:
27. – 28. 4. 2024 – MindfulnessCON: Konference sebelaskavosti a péče o duševní zdraví
25. – 28. 7. 2024 – MindfulCAMP: Letní oslava přítomnosti

Mindfulness

Mindfulness neboli všímavost je vědomé prožívání přítomného okamžiku. Zvyšuje odolnost vůči stresu a napomáhá rovnováze, klidu a snadnějšímu zvládání náročných emocí. Mindfulness je vědecky podložená metoda ke zkvalitnění života. Zaměřuji se na všímavost ve vztazích, vděčnost a laskavost.


“If you aren’t amazed most of the time you aren’t paying attention.”
– M. Lipsey.

REFERENCE

Mindfulness Reference Robert Kučera

VÝCVIKY A CERTIFIKACE

RMT Teacher Training – roční výcvik (2019)
MBSR – 8 týdenní výcvik (2019)
RMT Basic – 8 týdenní výcvik (2019)
RMT Advanced – 8 týdenní výcvik (2018)
2x RMT Basic – 8 týdenní výcvik (2018)

Poslechněte si nahrávky meditací všímavosti pro krátká zastavení: